Lektorálás  

 • szakdolgozatok, publikációk
 • önéletrajzok, motivációs levelek 
 • kérvények, szerződések, egyéb hivatalos dokumentumok
 • szépirodalmi szövegek
 • honlapok, blogok
 • céges szórólapok, termékkatalógusok, reklámkiadványok
 • tankönyvek, oktatási anyagok
 • beszédek, köszöntők

 A nyelvi lektorálás részei

 • Korrektúra: helyesírási hibák, elütések, betűcserék javítása.
 • Stíluskorrekció: a szöveg stílusának egységesítése a célnak megfelelően, stílushibák jelölése, javaslat szócserére
 • Külön kérés szerint végzünk:

  javaslat tartalmi változtatásokra
  értelemzavaró mondatszerkezetek, nyelvtani hibák /egyeztetési, toldalékolási/ hibák javítása, javaslat változtatásra

  a szöveg strukturálása: javaslat a szövegszerkezet átrendezésére

A szöveg megszerkesztettségén, stílusán, szókincsének gazdagságán, a megfelelő kifejezések megtalálásán jelentős dolgok múlhatnak és múlnak
is: egy állás elnyerése, egy szolgáltatás sikeressége, egy vállalkozás tovább ajánlásának esélye.

Számtalanszor tapasztaltam saját munkám során, hogy meglepően sok hiba került az általam leírt szövegbe a legnagyobb odafigyelés ellenére is. Hogyan történhet ez? Még a legfigyelmesebb szöveget alkotó ember is vét hibákat gépelés, szerkesztés közben.
Ezért van szükség egy igazán figyelmes nyelvi lektorra, aki nemcsak a helyesírási hibákat kutatja, hanem a szöveg nyelvi stílusát is egységesíti, ezzel hozzásegítve a szöveg alkotóját ahhoz, hogy a szövegével elérje célját, célközönségét.

A szövegeket korrektúrával és korrektúra nélküli változatban is küldöm, így tisztán láthatóak a javasolt változtatások.