ITT a BESZÉD a beszédtéma!

Kedves Szülők, Gyerekek és Érdeklődők!
Ezt az oldalt azért hoztam létre, hogy nyelv-és beszédfejlesztő tanárként minél többet tehessek a tanulási nehézségek megelőzéséért és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztéséért. 

 Mesebeszéd a Facebookon

Tudnunk kell, hogy a nyelvi készségek fejlesztése alapvetően fontos a tanulási nehézségek megelőzésében. Az olvasás és az írás többek között a beszédértési, beszédészlelési részfolyamatokon alapul. Ha ezek nem működnek megfelelően, akkor elmaradás, zavar léphet fel az olvasás- és írástanulás folyamán. Ha az alapok nem stabilak, akkor ingatag lesz az iskolai tanulási folyamat is. 
Ha a nyelvi feldolgozás nem megfelelő, akkor az értelmezés szintje sérül, tehát akadályozott lesz a tanulási folyamat.

A nyelv-és beszédfejlesztő tanár a nyelvi készségek fejlesztésével foglalkozik.
A nyelvi készségek - mint pl. a beszédkészség, beszédértés, beszédészlelés - alapvetően meghatározzák a tanulási folyamat sikerességét. Fontos ezt hangsúlyozni, hiszen sok-sok esetben a szülők, pedagógusok nem értik , hogy 'miért nem tanul a gyerek', miért nem olvas, miért nem megy neki a magyar, a történelem, a földrajz, a biológia...
 Minden tantárgy tanulásához szükséges az olvasás és a szövegértés. Még a testnevelés órán is verbális instrukciók alapján kell végrehajtani a feladatot.

A beszédvizsgálat főbb részei:

a beszédszervi állapot vizsgálata, artikulációbeszédlégzés, beszédprodukció
grammatikai szerkesztettségszókincs, kifejezőkészséglaterális dominancia /''kezesség" vizsgálat/rajzkészség és finommotorika
testséma-ismeret és téri tájékozódásvizuomotoros-koordinációhallási figyelem és hallási differenciáló képesség fonémahallás, hangok megkülönböztetésének képessége