Az ARX Stúdió Kreatív játszóház kezdetei -

Pedagógiai munka

Az Arx Stúdió Kreatív Játszóház 1995-ben jött létre, pedagógusok, kézművesek, drámapedagógusok baráti társaságából. A vállalkozás létrehozója Harmat Anikó gyógypedagógus – háztartás-ökonómia szakos tanár, népi játszóházvezető. A gyógypedagógusi fejlesztő-segítő munkában meghatározó szerepe van az iskolai keretekhez igazodó kreatív programoknak: audio-vizuális terápiának, kézműveskedésnek, mozgásterápiának.

A gyógypedagógusi tapasztalatok azt mutatták, hogy a tanulást nemcsak segítik, hanem örömmé is teszik az aktivitásra épülő tevékenységformák. Mindezek a tevékenységek a tanulók személyiségét előtérbe helyezve olyan komplex tanulási formákat kínálnak, amelyben elsősorban az élményszerűség, a közvetlen tapasztalatok és az aktivitás motiválják a tanulást.

A művészet az emberi létezés olyan megnyilvánulása, amelyben minden ember otthon lehet, a művészet segítségével mindannyian képesek vagyunk magunk is alkotni, termékennyé válni. Ennek megmutatása a célunk: megnyitni a játszóház - nemcsak gyermek, hanem pedagógus, vagy szülő- résztvevőit az alkotás csodájára. Ez a cél megmutatkozik játszóházaink szerkezetében: a téma (művelődéstörténeti korszak, történelmi esemény, népi kultúrkörhöz, ünnepekhez kapcsolódó téma) dramatikus keretbe ágyazott, zenével, mozgással –ügyességi játékokkal és tánccal – kézműves tevékenységgel és ismeretanyaggal tárul a gyerekek elé. A különféle kultúrákat tárgyi mivoltukban is megismerhetik a gyerekek: megidézzük a régmúltat, vagy a jelen távoli kultúráit, visszamegyünk az időben, hogy jelen lehessünk. Ez azt jelenti, hogy belépünk egy adott kor, kultúra világába – nemcsak szemlélői, hanem valódi részesei leszünk. 

Saját képzést is indítottunk, amely a Marczibányi Téri Művelődési Központban valósult meg. Ezen a képzésen a kifejezetten az általunk kitalált és megszerkesztett történeti játszóházak forgatókönyveit és elméleti alapjait ismerhetik meg új munkatársaink, megtanulják a szükséges kézműves-technikákat, a foglalkozások lebonyolításához kapnak átfogó gyakorlati útmutatót. A játszóházak díszleteit, tablóit és eszközeit a foglalkozásvezetők készítik el, de szerepelnek a játékban a gyerekek által készített tárgyak is, így minden játszóházban egyben egy kis kiállítást is megtekinthetnek a résztvevők.  Célunk, hogy minél több pedagógus is bevonódjék ebbe a munkába, alkalmazni tudja módszereinket és megvalósítani saját iskolájában. Ehhez arra volna szükség, hogy tudásunkat, tapasztalatainkat átadhassuk minél több fórumon, nem utolsósorban könyv formájában is. Mind a dramatikus játéknak, mind a kézműves foglalkozásnak és az ismeretszerzésnek alapja a heurisztikus, azaz örömszerzéssel felfedeztető módszer.

Úgy gondoljuk, hogy a kreativitás életelv. Nemcsak a művészeké, mindenkié kell, hogy legyen. A boldogsághoz nem álmok vezetnek, hanem a kreatív tevékenységek, amelyeken keresztül megismerjük önmagunkat: próbára tesszük, kérdések és feladatok elé állítjuk, hiszen így lehetünk csak képesek alkalmazkodni, megtalálni a számunkra legmegfelelőbb utat. 

Életvezetési ismeretek elsajátítását segítő program 12-16 éves korosztály, SNI-s gyerekek részére 
Komplex környezeti nevelési program
Mesebeszéd 
Tanulásmódszertani foglalkozások 
Érettségi és felvételi előkészítés  
Tananyagfejlesztés ・feltöltés alatt Játéktár élménypedagógiai foglalkozásokhoz

Komplex játszóházak
Az Arx Stúdió által létrehozott játszóházi programokban a komplexitás irányelv: a játszóházak a kreativitást működtetve, felélesztve, az önkifejezés számos formájára támaszkodva valósultak meg, minden érzékelési formát igénybe vettek, testileg-lelkileg és szellemileg is megmozgattak.

Programjaink művelődési házak (Marczibányi Téri Művelődési Központ, Millenáris Park, Aranytíz Ifjúsági Centrum, stb.) önkormányzatok, iskolák, és az általuk szervezett nyári táborok rendezvényein valósultak meg. Programjainkat múzeumokkal is összehangoltuk.

Foglalkozásvezetőink gyakorló pedagógusok, akik számos szakképzéssel egészítették ki tudásukat, így pl. drámapedagógiai képzéssel, múzeumpedagógiával, néprajzi kurzusokkal, és speciális terápiákat is oktató képzésekkel.

 Az Arx Stúdió játszóházai nem igényelnek speciális helyszíneket, hiszen a játéktervek rugalmasak. A kreatív tevékenység, az örömmel és közösségben megélt élmények mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, nyitott, örülni képes felnőttek váljanak a diákokból.